Intep AS har god kunnskap om vinyl og kan gi deg den hjelpen du trenger for å legge vinylgulv.
Vinyl finnes i to hovedgrupper, homogene vinyler og hetrogene vinyler. Homogene vinyler er gjennomprodsert lik og egner seg til våte rom og andre steder med mye slitasje. Hetrogene vinyler er sjiktoppbygget men fullt ut med stor slitestyrket. Hetrogene vinyler har større variasjoner i møster og variasjoner enn homogene. Begge deler er godt egnet til kontor/offentlig/butikker osv.
Det finnes mange produsenter av vinylgulv. Ta nærmere kontakt for mer informasjon

print