Linoleum

Linoleum er et produkt som har eksistert siden slutten av 1800-tallet og produseres stort sett over samme resept den dag i dag, men med visse forbedringer. Produkter er et såkalt naturprodukt, som blant annet består av linolje, harpiks, tremel/steinmel, fargepigmenter og andre stoffer.

Produksjonstiden for linoleum er relativt lang på grunn av mange operasjoner, samt riktig tørking i riktig temperatur. Linoleum produseres i tykkelsene 2-2,5 og 3,2 mm. Andre varianter finnes også for spesielle løsninger, men nevnte tykkelser er de mest vanlige. Det finnes i dag kun et fåtall produsenter igjen på verdensbasis. Linoleum kan benyttes til mange formål som tidligere beskrevet, og spesielt i offentlig sektor er det mye benyttet.

    Eksempel på smøre lim før legging av belegg

print